Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Praktyki studenckie

Komunikat o udziale Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w programie praktyk w administracji rządowej w 2016 roku.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych: www.oferty.praca.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2016 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą jednostką i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 523988397 lub mailowo pod adresem praktyki.pnbt@pnbt.com.pl, osobą do kontaktu w sprawie organizacji praktyk studenckich jest Pani Monika Kallas.

Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

 1. Należy, z miesięcznym wyprzedzeniem, złożyć podanie o umożliwienie odbycia praktyk w PNBT z podaniem terminu, czasu trwania oraz krótkiego uzasadnienia.
 2. Podania i pytania dotyczace praktyk należy składać na adres e-mail: praktyki.pnbt@pnbt.com.pl
 3. Należy dostarczyć skierowanie na praktyki z uczelni lub zaświadczenie potwierdzające, status studenta wyższej uczelni, która zobowiązuje do odbycia praktyk. Zaświadczenie należy dostarczyć, najpóźniej w dniu zgłoszenia się na praktyki.
 4. Park Narodowy „Bory Tucholskie” nie gwarantuje noclegów i wyżywienia oraz nie zwraca kosztów dojazdu na praktyki
 5. Za praktyki nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa
 6. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na praktyki w PNBT mają studenci następujących kierunków lub specjalności: ochrona przyrody, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia, leśnictwo, zarządzanie i planowanie przestrzenne.
 7. Student powinien wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
Podczas praktyk student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami:
 • organizacja i struktura służb ochrony przyrody i zapoznanie z przepisami wewnętrznymi Parku;
 • realizacja ochrony czynnej w ekosystemach leśnych;
 • realizacja ochrony czynnej ekosystemach lądowych nieleśnych;
 • realizacja ochrony czynnej ekosystemach wodnych; zasady udostępniania PNBT dla wędkarzy;
 • zadania Straży Parku;
 • zadania poszczególnych działów Parku;
 • realizacja monitoringu przyrodniczego;
 • funkcjonowanie ścieżki botanicznej;
 • udostępnianie Parku dla turystyki i edukacji;
 • funkcjonowanie sekretariatu, obsługa sprzętu biurowego.
Szczegółowy plan praktyk zostaje przedstawiony w dniu podjęcia praktyk.

W przypadku rezygnacji z praktyk należy jak najwcześniej powiadomić Park.

Czas odbywania praktyk: od 5 do 30 dni, w terminach: od 1 kwietnia do 31 października każdego roku. Park gwarantuje właściwy przebieg praktyk przy równoczesnym pobycie 3-4 osób.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i wybór najkorzystniejszych dla Parku.