Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Ochrona krajobrazowa

Ochrona krajobrazowa

Ochrona krajobrazowa dopuszczająca ograniczone użytkowanie gospodarcze na gruntach rolnych oraz terenach służących obsłudze realizacji celów ochronnych Parku Narodowego. Ochroną krajobrazową objęto 78,96 ha.