Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Ścieżki dydaktyczne

Ścieżki dydaktyczne

Ścieżki dydaktyczne są bardzo ważnym narzędziem wspierającym Służby Parku w ochronie przyrody. Pozwalają na połączenie edukacji przyrodniczej z pasją wędrowania. Na terenie PNBT przygotowano cztery ścieżki dydaktyczne. Trzy z nich pozwalają na zapoznanie się z najciekawszymi oraz najcenniejszymi fragmentami Parku, gdyż zostały wyznaczone na jego terenie. Czwarta ścieżka została utworzona przy siedzibie PNBT w Charzykowach, z myślą głównie o osobach niepełnosprawnych.


Niebieska ścieżka dydaktyczna "Piła Młyn"

Czerwona ścieżka dydaktyczna Łąki Józefowskie

Zielona ścieżka dydaktyczna Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno”

         Botaniczna ścieżka Dydaktyczna