Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - 2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

Już po raz 38, dnia 2 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Obszarów Wodno- Błotnych, czasem nazywany Światowym Dniem Mokradeł. 2 lutego 1971 r. w irańskim mieście Ramsar, nad brzegiem Morza Kaspijskiego, zostało podpisane międzynarodowe porozumienie, czyli konwencja o obszarach wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego.
Nasz kraj w 1978 r. ratyfikował tę konwencję, powszechnie znaną pod nazwą Konwencja Ramsarska. Od tego momentu zobowiązaliśmy się do utrzymywania i ochrony obszarów wodno-błotnych.
Wraz z postępującą urbanizacją, kurczy się przestrzeń dla przyrody. Dlatego też coraz częściej podejmowane są, na skalę międzynarodową, działania zmierzające do ratowania ważnych dla wszystkich ludzi pewnych obszarów przyrody. Takimi obszarami są mokradła, które utrzymują właściwy obieg wody w przyrodzie. Magazynują węgiel w pokładach torfu co ma ogromne znaczenie w regulowaniu klimatu. Przyczyniają się do oczyszczania wody. Zapobiegają powodziom i pożarom. Są miejscem życia rzadkich gatunków flory i fauny. Należą do jednych z najbardziej produktywnych ekosystemów na świecie.
I choć to one mogą przyczynić się do rozwiązania kryzysu w dostępie wody słodkiej na świecie, to dla swojego przeżycia też potrzebują wody.

Pamiętajmy zatem o nich i nie traktujmy mokradeł jako nieużytki.
Przez nasze nieprzemyślane działania nie zabierajmy im wody, gdyż stracimy je bezpowrotnie!

/MK/