Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Nowe projekty edukacyjne

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie” w Charzykowach serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w dwóch projektach edukacyjnych. Pierwszy nosi nazwę: „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” a drugi „Sowy”. Oba projekty obejmują obszar całego kraju i są skierowane do ogółu społeczeństwa. Ich beneficjentami są: dzieci, młodzież oraz organizacje i jednostki administracyjne zajmujące się np.: oceną i wypłacaniem odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki objęte projektem. Przedsięwzięcia te mają za zadanie zmianę wizerunku objętych projektami gatunków, głównie poprzez ukazywanie pozytywnej roli, jaką spełniają w środowisku. W ramach w/w inicjatyw organizowane będą m.in. warsztaty oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fwie.eco.pl
Oba projekty dofinansowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

/BG/