Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Księga gości

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”, z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora.
  Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.
 • Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodo@pnbt.com.pl
 • Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z formularza opinii na Naszej stronie internetowej.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
 • Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w postaci upublicznienia Twojego komentarza na stronie www.pnbt.com.pl na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 • Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody.
 • Dostęp do Twoich danych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Działu Udostępniania Parku i Ochrony Przyrody. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym usługi informatyczne dla Administratora danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dopisz się do księgi gości!