Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Motyle

Motyle to owady kosmopolityczne, choć najwięcej gatunków pięknie ubarwionych i dużych rozmiarów występuje w strefie tropikalnej. Największe z nich mogą osiągać rozpiętość skrzydeł do 30 cm. Podaje się, że na świecie występuje ok. 15 000 gatunków, w Polsce ok. 3000 (Jura, 2004).

Fauna motyli dziennych zarejestrowanych na terenie Parku jest dość uboga, stwierdzono do tej pory 44 gatunki. Kilka z nich uznaje się za cenne w faunie Polski. Spośród nich czerwończyk nieparek Lycaena dispar, który znajduje się na liście gatunków prawem chronionych. Obszary leśne Parku to w większości zespoły jednogatunkowego boru sosnowego. Dla motyli dziennych to praktycznie pustynia. Owady te żywią się nektarem kwiatów, niektóre pyłkiem. Ich życie jest ściśle związane z roślinami, a zwłaszcza ich kwiatami. Składają na nich jaja, później gąsienice na nich żerują, poczwarki znajdują na nich schronienie do czasu przepoczwarzenia, a owady dorosłe później korzystają z ich nektaru. Odwdzięczają się zapylając sąsiednie kwiaty.

FOLIOFAGI - Takie monokulturowe zbiorowiska sprzyjają niepohamowanemu rozwojowi owadów, które w gospodarce leśnej uznawane są za szkodniki. Należą tutaj m.in. owady uszkadzające lub całkowicie zjadające liście, czyli tzw. foliofagi.

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” rejestruje się kilkanaście gatunków tych owadów, m.in.

  • brudnica mniszka Lymantria monacha,
  • strzygonia choinówka Panolis flammea,
  • barczatka sosnówka Dendrolimus pini,
  • poproch cetyniak Bupalus piniarius.
 

Pliki do pobrania: